‘Change before you have to!”

Beter dan Jack Welch hadden wij het zelf niet kunnen zeggen. Succesvolle bedrijven typeren zich vaak op voor de hand liggende criteria. Denk aan continue verbetering en vernieuwing met een oog op de langere termijn, openheid, actiegerichtheid en natuurlijk de kwaliteit van het management en de medewerkers.

Ondanks dat bovenstaande criteria logisch lijken, wil dit niet zeggen dat het simpel te realiseren is.

Neem bijvoorbeeld openheid. Een cultuuraspect van een organisatie dat als veelvoorkomend tegenargument heeft dat het delen van informatie (de eigen positie) kwetsbaar kan maken.

En alhoewel verandering het enige constante is en je dit zeker moet omarmen/aanmoedigen heeft veranderen om te veranderen geen zin.
Dit uit zich juist regelmatig in een hink-stap-sprong ”strategie”, het oppakken, neerleggen (langdurige pauze nemen) en weer oppakken van een (nieuw) project.

Veel sterker is het om continue kleine verbeterstappen te maken in processen en systemen. Let wel: sla uw medewerkers hierbij niet over.

Investeer in elkaar!

Een verandering zal dan ook veel actueler aanvoelen waardoor de adoptie van de verandering binnen de organisatie beter verloopt.

De lange termijn visie die hiervoor om het hoekje komt kijken helpt bij het behouden van focus en maakt (ja inderdaad) succesvoller. Het management heeft hierbij de cruciale taak om de menselijke eigenschap ”in eerste instantie voor jezelf willen kiezen” links te laten liggen en vol voor het bedrijfsbelang te gaan.

Middels onze coachingstrajecten helpen wij ondernemers, managers en key-medewerkers om het bedrijf op een andere manier succesvol te leiden door ook zelf te groeien in persoonlijke effectiviteit.

Uitgaande van de stelling ‘’Experience is simply the name we give to our mistake’’ streven wij ernaar om uw ervaring te beperken maar uw kennis en kunde te vergrootten zodat u nog succesvoller zult zijn.

Laat een reactie achter

Gratis De GiraffeLook ontvangen?

Nieuwsbrief met prikkelende updates en inspirerende kennissessies