De QuickScan

Vraagstukken rondom ERP en automatisering zijn veelvoorkomend en lastig te tackelen, de constante verandering maakt het niet makkelijker. Meebewegen wordt steeds meer een vereiste. Maar hoe doe je dat dan precies?

Wij stellen u graag voor aan dé oplossing: de FashionExperts QuickScan.

Een analyse die u binnen enkele dagen inzicht geeft in alle belemmeringen binnen de belangrijkste bedrijfsonderdelen van uw organisatie.

De QuickScan schetst uw huidige situatie, mogelijke knelpunten en de route naar passende oplossingen.
Het is de ideale tool om zowel uw organisatie, processen en automatisering kritisch te bekijken.

‘’Hoe kunnen wij het verloop van onze processen verbeteren, versoepelen of goedkoper maken?’’
‘’Wat heeft onze organisatie nodig om te verbeteren?’’

QuickScan FashionExperts
 
Onze aanpak

Stap 1 Kickoff

Vraagstukken definiërenen en in kaart brengen van behoeften door het beschrijven van de organisatie- structuur, cultuur, stakeholders, processen en doelstellingen.

Stap 2 Huidige situatie

D.m.v. interviews het huidige applicatielandschapbeleid, strategie, doelstellingen en  processen inventariseren.

Stap 3 Gewenste situatie

Afgenomen interviews worden uitgewerkt. Een Roadmap wordt opgesteld; sterkte-zwakte analyse, analyse van bestaande/ gewenste situatie en Plan van Aanpak.

Stap 5 Presenteren

Adviseren van de opdrachtgever d.m.v. een presentatie van bevindingen en uitstippelen implementatieplan.

 
Waarom het uitvoeren van een QuickScan een goed idee is?

De markt biedt vele ERP- en automatiseringsoplossingen. Vaak worden ondernemers verleidt door goedkope en snel te implementeren oplossingen die naderhand niet blijken te passen bij de organisatie. Het vroegtijdig inzetten van de QuickScan helpt dit voorkomen en geeft richting aan toekomstige keuzes. Denk hiernaast ook aan redenen als;
1. Groei (personeel/klanten)
2. (Externe) ontwikkelingen. Bijv. een nieuwe wetgeving
3. Technische ontwikkeling/verandering

FashionExperts Sjoerd-Jan

Experts

De FashionExperts QuickScan wordt altijd uitgevoerd door ervaren en deskundige consultants, die diep uw organisatie ingaan en spreken met uw kernteam. Waarna zij terugkomen met een objectief en deskundig advies.

Focusgebieden: processen, duurzaamheid (textiel), informatie-landschap en automatiseringsoplossingen.