Uw privacy vinden we belangrijk

In deze verklaring maken we duidelijk hoe wij met de persoonsgegevens omgaan die we van u ontvangen.

FashionExperts conformeert zich aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om de belangen van betrokkenen te beschermen. Onze provider heeft, net als wij, passende maatregelen genomen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Contactformulier

Wanneer u een contactformulier op de website invult, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard. Dat doen we zolang dat nodig is. Dit is afhankelijk van de tijd die we nodig hebben voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw bericht. De door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken deze nooit aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Gegevens inzien

U mag de gegevens die wij over u hebben verzameld inzien en laten corrigeren. U heeft bovendien het recht aan ons te vragen om de daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen. Uw verzoek daartoe zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken worden afgehandeld. Als de door ons verstrekte informatie aangaande uw persoonsgegevens onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken deze gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Vragen?

Vragen hiervoor kunt u via info@fashionexperts.nl aan ons stellen. Natuurlijk kunt u ons ook hierover tijdens kantooruren bellen.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.